Zapraszamy do współpracy

Szanowni Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci, Starostowie

W 2019 roku podpisaliśmy Polsko Czeskie Memorandum o współpracy

Cechy, Izby, Klastry, Miasta i Gminy, było nas 22 podmioty

Obecnie to 31 podmiotów ze Śląsko Morawskiej Krainy i Subregionu Zachodniego

Zjednoczyliśmy się w 2019, aby wspólnie działać dla naszego regionu.

Do współpracy wybraliśmy 3 obszary

1. Środowisko, jakość życia, ekologia:
– obniżenie niskiej emisji gospodarstw domowych,
– gospodarka wodą deszczową i ściekową,

2. Rynek pracy, dualne kształcenie, depopulacja:
– promocja regionu przygranicznego,
– integracja biznesu i samorządów w zakresie: edukacji, miejsc pracy i zamieszkania,
– wdrażanie Programu Wsparcia Rynku Pracy,

3. Integracja lokalnego biznesu:
– integracja i współpraca gospodarczo – biznesowa,
– budowanie i prowadzenie wielopoziomowej platformy gospodarczej.

COVID pokazał, że centralne zarządzanie Państwami Czeskim i Polskim nie sprawdziło się

Powinniśmy zadbać o nasz region, o nasze małe ojczyzny

Sami jesteśmy zbyt mali, razem jednak stanowimy ogromną siłę

Zapraszamy do współpracy. To bardzo proste. Podpisujecie deklarację i na najbliższym spotkaniu wręczamy wam akt dołączenia do naszej grupy

Minimalny Wasze zaangażowanie, to wytypowanie przedstawicieli do grup roboczych .

Serdecznie zapraszamy, dołączcie do nas.

Krzysztof Dybiec Prezes IG, Przewodniczący komitetu sterującego po stronie polskiej. Dzwońcie, pytajcie, dołączajcie 505 125 884