Wsparcie działalności przygranicznej

W dniu  28. 7. 2021 w Domu Gościnnym Jordaszka w Wodzisławiu Śląskim odbyła się druga konferencja w ramach realizacji projektu „Centrum Informacyjno Doradcze RC-RP (CID),“ nr. rej. ZC.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002514. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa. Konferencja odbyła się w Wodzisławiu Śląskim.

W konferencji wzięło udział łącznie 32 przedstawicieli podmiotów gospodarczych, miast i gmin, w tym 10 z Regionu Morawsko-Śląskiego oraz 22 przedstawicieli podmiotów gospodarczych z Subregionu Zachodniego.

Główny menażer projektu Ing Barteček w swoim wystąpieniu wprowadzającym przypomniał m.in. treść i cele zawartego memorandum o wzajemnej polsko-czeskiej współpracy z dnia 10 października 2019 r. oraz podkreślił, że realizacja tego projektu jest jednym z realizowanych celów memorandum, grupy roboczej Nr 3.

Partnerzy projektu IG Wodzisław Śląski i Havířovsko karvinský kovo klastr za pośrednictwem mgr. inż. Krzysztofa Dybca i Radima Trojana pokrótce przedstawili swoje działania, podzielili się dotychczasowymi doświadczeniami z projektu oraz podkreślili potrzebę rozwijania kontaktów pomiędzy biznesami w obu regionach przygranicznych.

Treść konferencji była, zgodnie z założeniami projektu, skoncentrowana na zapoznaniu uczestników z głównymi celami, zadaniami i przeznaczeniem projektu. Szczegółowo przedstawił ten obszar obecnym w swoim wystąpieniu administrator projektu Ing. Petr Machej. Zapoznał również obecnych z treścią i wynikami badań rynkowych, które przeprowadzono na początku projektu.

JUDr. Wiesław Firla zapoznał obecnych z podsumowaniem standardów prawnych, księgowych i podatkowych dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych w Czechach. Uczestnicy zadawali kilka dodatkowych pytań, na które prelegent odpowiadał na miejscu.

Przerwy w konferencji były szeroko wykorzystywane przez uczestników do nawiązywania i wymiany kontaktów oraz na poczęstunek. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali obowiązkowe materiały promocyjne (notatnik, ulotka, długopis), a także otrzymali dwujęzyczną listę kontaktową uczestników konferencji.

Konferencję wsparła medialnie telewizja regionalna TVT z RP.

Ing. Ivo Barteček v. r.

Główny menażer projektu