Winnica Smuga Jerzy Borek 44-341 Gołkowice Jana III Sobieskiego 27 mail: borek.smuga@gmail.com 500655194