22 lutego 2018 godzina 10.00-12.00 w siedzibie Doradztwa Podatkowego Graczyk zapraszamy na spotkanie w sprawie RODO. Obowiązują zapisy biuro@ig.wodzislaw-slaski.pl

Agenda spotkania:

1. Compliance – wprowadzenie

2. Norma ISO 19600
http://instytutcompliance.pl/infoserwis/iso/iso19600 – w pigułce

3. Norma ISO 37001
http://instytutcompliance.pl/infoserwis/iso/iso37001 – w pigułce

4. Ustawa o ochronie danych osobowych + RODO

5. Projekt ustawy o jawności życia publicznego – Whistleblowing

6. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
+ program łagodzenia kar Leniency dla przedsiębiorców.