Pracownicze Plany Kapitałowe – OSTATNI DZWONEK !

Zbliżamy się do końcowych terminów wprowadzania PPK w firmach zatrudniających
co najmniej 20 osób (według stanu na 31.12.2019 zgodnie z drukiem ZUS DRA). Obowiązkiem pracodawcy jest podpisanie z wybraną instytucją finansową:

 – do 27 października 2020 r. – umowy o zarządzanie PPK,

 – do 10 listopada 2020 r. – umowy o prowadzenie PPK.

Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK (czyli umowy, której stronami są przedsiębiorstwo i instytucja finansowa) w przewidzianym przepisami terminie podlega karze grzywny w wysokości do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń za rok poprzedzający rok popełnienia czynu zabronionego, oraz karą grzywny od 1.000 do 1.000.000 zł w przypadku:

  • niedopełnienie przez pracodawcę obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK
  • niedopełnienie obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym terminie
  • niezgłaszanie wymaganych ustawą danych lub zgłaszanie danych nieprawdziwych
  • brak prowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK

Jako członkowie Izby Gospodarczej, bezpłatnie wspieramy wszystkich partnerów
w procedurze wdrażania PPK. Nasze doświadczenie oraz wsparcie firm zarządzających funduszami PPK pomoże Państwu z łatwością przejść przez cały proces w Państwa firmie. Gwarantujemy profesjonalną opiekę nad wdrożeniem programu PPK, jak i stałą pomoc
w obsłudze.

Zachęcamy do kontaktu

E-mail: biuro@pytlikubezpieczenia.pl

www.PYTLIK-UBEZPIECZENIA.com.pl/ppk

Wodzisław Śląski
ul. Rybnicka 4 (obok dworca PKP Wodzisław Śl.) 
Tel. 32 440 73 63, 533 670 135