Polsko czeska konferencja

Podsumowanie 10 miesięcy badań i analiz nad koniecznością powstania centrum doradztwa biznesowego na granicy.

Planujesz biznes w Czechach lub współpracę z czeskimi partnerami?

To spotkanie jest dla Ciebie. Dzwoń, pytaj o dostępne miejsca 505 125 884

AGENDA

międzynarodowej konferencji w ramach projektu „Centrum informacyjno doradcze RC-RP (CID)”

Nr. rej: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002514

Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

Data konferencji:                 28. o7. 2021

Miejsce konferencji:            Jordaszka Wodzisław Śląski Czyżowicka 85 https://jordaszka.pl/

Program konferencji:

09:00 – 10:00:            Rejestracja  uczestników

10:00– 10:15              Rozpoczęcie, przywitanie uczestników i gości

10:15 – 10:45             Wystąpienie Głównego menażera projektu

10:45 – 11:00             Wystąpienie Przewodniczącego Subregionu Mieczysława Kiecy  

11:00 – 11:30             Coffee break i B2B kontakty

11:30 – 12:15             Wystąpienie partnerów projektu

12:15 – 13:00             Przedstawienie podstawowych pryncypiów, celów

                                   i zadań projektu

13:00 – 14:00             Obiad

14:00 – 15:00             Zapoznanie uczestników z treścią i wynikami badania rynku

15:00 – 15:15             Coffee break i B2B kontakty

15:15 – 16:00             Podsumowanie norm prawnych działania

                                   podmiotów gospodarczych w RC i RP

16:00 – 16:45             Dyskusja

16:45 – 17:00             Zamknięcie i zakończenie konferencji

Relacja z poprzedniego spotkania