Podsumowanie 2021

Izba Gospodarcza jest polskim  koordynatorem polsko czeskiego memorandum

W ramach wzmocnienia naszych  działań powołano po stronie polskiej stowarzyszenie SLASK.ONLINE, którego nasza izba jest jednym z głównych założycieli. W ramach tego stowarzyszenia wykonaliśmy szereg działań opisanych pod tym linkiem


Co do działań podejmowanych przez samą Izbę w Wodzisławiu (często  w partnerstwie z SLASK.ONLINE) 

1. Izba prowadziła wraz z Komorą w Karvinie polsko czeski projekt którego wynikiem jest powstanie Centrum Informacyjno Doradczego w Ostrawie – pomagamy przedsiębiorcom po obu stronach granicy w uwarunkowaniach prawnych i podatkowych

2. Dwukrotnie uczestniczyliśmy w spotkaniach w Konsulacie Polskim w Ostrawie a w wyniku rozmów zorganizowano spotkanie w sprawie Krajowego Programu Żeglugi Śródlądowej 2030

3. Nagraliśmy 11 odcinków programy telewizyjnego Biznes bez granic – pokazującego blaski i cienie działalności w Czechach i w Polsce

4. Rozwój klubu mówców i liderów Toastmasters IG Wodzisław

5. Bieżąca obsługa zrzeszonych przedsiębiorcówPLANY :

Projekt EduBiz – współpraca biznesu, edukacji gminnej i powiatowej – w trakcie rozmów

Wsparcie partnerów memorandum poprzez platformę Plusy dla biznesu

Przygotowanie serii spotkań online i hybrydowych na temat nowego ładu

Przygotowanie do pozyskania środków unijnych