O izbie Gospodarczej

Propagujemy lokalny patriotyzm gospodarczy

O izbie

Głównym zadaniem Izby jest propagowanie lokalnego patriotyzmu biznesowego, w ramach którego przedsiębiorcy szukają rozwiązań najpierw na własnym rynku: w swoim mieście,  subregionie, województwie, a dopiero później w Polsce, Europie i świecie. IG w Wodzisławiu Śląskim ma wiele dowodów na to, że tak można i że lokalny patriotyzm biznesowy przynosi wymierne korzyści nie tylko przedsiębiorcom, ale również mieszkańcom powiatu wodzisławskiego.

Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim od kilku lat realizuje program kształcenia kadr dla lokalnych przedsiębiorców. Jest to możliwe dzięki ugruntowanym kontaktom z władzami miasta i z podległymi Prezydentowi placówkami szkolnymi. Firmy wyposażają w specjalistyczny sprzęt pracownie szkolne, w których uczniowie mogą uczyć się konkretnego zawodu. Najlepsi zapraszani są na praktyki zawodowe.

Program obejmuje coraz większą rzeszę młodzieży. Wszystko po to, żeby młody człowiek, który staje na starcie swojego życia zawodowego nie musiał wyjeżdżać do dużych ośrodków miejskich w poszukiwaniu pracy. 

Izba Gospodarcza patronuje od kilku lat konkursom zawodowym, które organizuje Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Angażując pracodawców w założenia merytoryczne i finansowe konkursów wspólnie z ośrodkiem włącza się w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Wiele przedsiębiorstw działa na rynku ogólnopolskim, europejskim i światowym, osiągając coraz większe sukcesy gospodarcze. Potwierdzają je liczne nagrody, których liczba rośnie z roku na rok. Są one dowodem na niekwestionowaną jakość usług, cenioną zarówno przez klientów, jak i partnerów biznesowych.

IG w Wodzisławiu Śląskim na bieżąco śledzi zmiany na rynku biznesowym, proponując przedsiębiorcom korzystne dla nich działania.

Misja

 • Aktywizacja i integracja środowiska biznesowego w powiecie wodzisławskim.
 • Reprezentowanie interesów aktywnych członków
  IG w kontaktach z:
  • przedsiębiorcami niezrzeszonymi
   z Polski i za granicy,
  • władzą samorządową, powiatową
   i wojewódzką,
  • organizacjami pozarządowymi,
  • placówkami oświatowymi i naukowymi
  • organizacjami i placówkami szkoleniowymi
  • organizacjami i placówkami kultury i sportu.
 • Kształtowanie wśród przedsiębiorców zdrowych nawyków w realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu.
 • Propagowanie lokalnego patriotyzmu biznesowego (jeżeli tylko istnieje taka możliwość), opartego na szerokiej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami powiatu wodzisławskiego.

Wizja

Budowanie pozytywnego wizerunku, który pozwoli Izbie Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim stać się rozpoznawalną marką o silnych i wyróżniających benefitach racjonalnych i emocjonalnych. Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim zamierza być niekwestionowanym partnerem dla władz samorządowych miejskich i powiatowych w budowaniu synergii pomiędzy lokalnym biznesem i Edukacją. Współpraca z Edukacją ma na celu pokoleniowo budować kadry dla lokalnego biznesu z korzyścią dla samych pracowników, którzy nie będą musieli szukać atrakcyjnej pracy poza powiatem wodzisławskim.

Historia

Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim została założona 21 grudnia 2004 r. Zrzeszeni członkowie prowadzą różne profile działalności gospodarczej, specjalizując się w produkcji, handlu i usługach.

Już od początku swojego istnienia IG w Wodzisławiu Śląskim czyniła starania, żeby integrować lokalnych przedsiębiorców, a także podpowiadać rozwiązania,
które przyczynią się do jeszcze większej ich aktywności gospodarczej.

Korzyści

Zobacz co zyskasz dołączając do nas

Znakomita współpraca z jednostkami samorządowymi daje nam możliwości kształtowania lokalnej rzeczywistości. Jeżeli prowadzicie przedsiębiorstwo to oznacza, że i Wy macie wiele pomysłów i możecie wyjść z ciekawymi inicjatywami. 

Możliwość uczestnictwa w spotkaniach networkingowych, organizowanych raz 
w miesiącu w siedzibie wybranego przedsiębiorcy. Celem spotkań jest nawiązywanie kontaktów biznesowych.

Organizacja śniadań biznesowych raz w miesiącu, na których wybrany przedsiębiorca przedstawia swoją firmę w formie multimedialnej prezentacji.

Dostęp do aktualnych informacji poprzez cykliczny mailing wysyłany wyłącznie do członków IG. Mailing pełni rolę wymiany informacji handlowych pomiędzy członkami IG oraz aktualności. Treści w nim zawarte informują o bieżących imprezach, spotkaniach, szkoleniach, rozwiązaniach biznesowych, możliwości pozyskania środków i dotacji na rozwój biznesu.

Pomoc w promocji członków Izby Gospodarczej na wystawach, targach, w kontaktach z władzami samorządowymi oraz niezrzeszonymi przedsiębiorcami z Polski i świata.

Rekomendacja członków IG w trakcie spotkań, rozmów i eventów biznesowych na każdym poziomie i w każdym miejscu.

Reprezentacja interesów członków Izby przed różnymi instytucjami, pomoc w kontaktach z jednostkami samorządu terytorialnego.

Nasza Izba to nie tylko Prezes i Zarząd, ale przede wszystkim aktywni członkowie. Powołaliśmy kilka zespołów eksperckich,  w pracach których możecie czynnie uczestniczyć.  Jesteśmy otwarci na nowe propozycje rozwoju Izby oraz lokalnej przedsiębiorczości.

Zachęcamy do współpracy!