Konferencja Biznes Meeting

12 lutego 2020 godzina 8.30

Celem konferencji będzie przedstawienie zasad funkcjonowania tzw. Polskiej Strefy Inwestycji, czyli zachęt oraz ulg podatkowych, z których mogą korzystać przedsiębiorcy w przypadku realizacji nowych inwestycji. Za treść merytoryczną konferencji odpowiada Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., a także Fundusz Górnośląski S.A. (informacje na temat finansowego wsparcia dla mikro, małych i średnich firm).

 

W przypadku chęci wzięcia udziału w konferencji uczestnicy powinni dokonać rejestracji na stronie internetowej:
www.ksse.com.pl/rybnik-psi