Jak korzystać z sieci ośrodków Enterprise Europe Network

Sieć ośrodków Enterprise Europe Network oferuje nieodpłatnie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. Enterprise Europe Network jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw.

Enterprise Europe Network to więcej niż pojedyncze ośrodki rozmieszczone w różnych krajach i regionach. Wyjątkowa wartość i możliwości Enterprise Europe Network wypływają ze ścisłej współpracy ośrodków, polegającej na wymianie potrzebnych Klientowi informacji oraz dostępie do wspólnej bazy zawierającej oferty firm szukających partnerów zagranicznych. Obecnie działa ponad 600 ośrodków Enterprise Europe Network na całym świecie.

Zapraszamy przedsiębiorców do skorzystania z naszej oferty. Oto niektóre nasze propozycje:

1. Giełda B2B:

Zapraszamy do udziału w wirtualnej MIĘDZYNARODOWEJ GIEŁDZIE KOOPERACYJNEJ „BACK TO BUSINESS” 2021 ONLINE, w ramach Europejskiego Kongresu MŚP 2021: https://een2021.b2match.io/

Uczestnictwo w giełdzie jest nieodpłatne. Uczestnicy giełdy będą mogli umawiać wirtualne spotkania między sobą do 17 września br.

2. Baza Ofert Kooperacyjnych (POD – Partnering Oportunities Database)

Jeśli poszukują Państwo zagranicznych partnerów biznesowych i technologicznych, np. podwykonawców czy dystrybutorów, zachęcamy do skorzystania z bazy ofert współpracy, prowadzonej przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim SA.

Baza kojarzenia partnerów „Partnering Opportunities Database” (POD) jest bazą międzynarodowych ofert współpracy, prowadzoną w języku angielskim i administrowaną przez Komisję Europejską. Baza zawiera oferty firm z przeszło 60 krajów, w których działają ośrodki Sieci.

Przedsiębiorcy poszukujący partnerów biznesowych mają możliwość nawiązania kontaktów m.in. z zagranicznymi producentami, dystrybutorami, przedstawicielami handlowymi i podwykonawcami. Baza zawiera również oferty technologiczne. Umożliwia m. in. poszukiwanie partnera do współpracy w zakresie transferu technologii (np. sprzedaż / zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, licencje), wiedzy (know-how) oraz R&D (np. prace badawcze oraz wdrożeniowe nad nowymi technologiami / produktami).

Na stronie internetowej www.enterprise.fgsa.pl, co miesiąc zamieszczany jest wykaz ofert, przetłumaczonych na język polski:

https://www.enterprise.fgsa.pl/?p=pl/menu/020/010,

można też korzystać z wyszukiwarki tych ofert współpracy: https://www.enterprise.fgsa.pl/?p=pl/menu/020/015

Dzięki wyszukiwarce przedsiębiorca może odszukać oferty współpracy skierowane do wszystkich państw będących w Sieci. Dodatkowo narzędzie oferuje możliwość wysłania zapytania dotyczącego interesującej oferty.

Przedsiębiorcy mają możliwość utworzenia swojego własnego profilu, który będzie dystrybuowany wśród firm z krajów wskazanych podczas zgłoszenia przy użyciu baz danych ośrodków Enterprise Europe Network, izb i stowarzyszeń gospodarczych, publikacji, biuletynów, stron internetowych itp. W tym celu należy zgłosić się do naszego ośrodka Enterprise Europe Network:

Katowice, Al. Roździeńskiego 188

Tel.: +48 32 72 85 600, wew. 128, 129, 203

E-mail: enterprise@oddzial.fgsa.pl

3. Zapraszamy firmy do skorzystania z możliwości bezpłatnej analizy zarządzania innowacjami w  firmie przy użyciu metody IMP3rove.

IMP3rove to uznane przez Komisję Europejską oraz Europejską Agencję Standaryzacji narzędzie badania innowacyjności przedsiębiorstw. Dzięki IMP3rove możliwe jest przeprowadzanie analizy zarządzania innowacjami w firmie. Analiza daje możliwość porównania firmy z innymi przedsiębiorstwami z wybranych branż i krajów, uzyskania informacji dotyczących obszarów wymagających poprawy efektywności zarządzania innowacjami.

Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem analizy innowacyjności firmy przy pomocy IMP3rove zapraszamy do kontaktu z ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim S.A. Oddział w Katowicach, tel: 32 72 85 600 wew. 202, 128, e-mail: enterprise@oddzial.fgsa.pl

Usługi ośrodka Enterprise Europe Network są nieodpłatne dla przedsiębiorców.