Inkubator Przedsiębiorczości – pierwsze spotkanie

Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą lub planujących uruchomić własną firmę na spotkanie informacyjne na temat:

„Działania na rzecz aktywizacji gospodarczej dzielnicy Stare Miasto oraz aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta.”

Wiele miast w Polsce boryka się z problemem niewykorzystywanych lokali komercyjnych, z których większość zlokalizowana jest w obrębie najstarszych dzielnic danego miasta.

Aby skutecznie rozwiązać ten problem, zorganizujemy warsztaty dotyczące strategii komunikacji marki dla wodzisławskich przedsiębiorców. Celem spotkań jest aktywizacja dzielnicy Stare Miasto.

Dokonamy analizy marki, czyli określimy jej charakter, esencję, grupę docelową, główne cechy marki, osobowość oraz rodzaj i ton prowadzonej komunikacji z grupą docelową czyli mieszkańcami i klientami. Na tej podstawie zaproponujemy przedsiębiorcom wspólne logo oraz przedstawimy wnioski wynikające z analizy marki i strategii komunikacji marki. Określimy cele działania na rok 2020, a także wskażemy, w jaki sposób powinna się rozwijać przedsiębiorczość w dzielnicy Stare Miasto w kolejnych latach z uwzględnieniem strategii rozwoju naszego miasta.

Naszym głównym wyzwaniem jest ożywienie dzielnicy Stare Miasto.

Obecnie jesteśmy już po spotkaniu grupy roboczej i w związku z tym mamy dla Państwa kilka informacji, które chcemy przekazać podczas planowanego spotkania.

W szczególności zapraszamy mieszkańców terenów rewitalizowanych, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub planują jej uruchomienie.

Serdecznie zapraszam w imieniu Izby Gospodarczej prowadzącej Inkubator Przedsiębiorczości

Prezes Zarządu

Krzysztof Dybiec

Zadanie  współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskich w ramach konkursu na prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości

ZAPISY