Edukacja i biznes

17.10.2019 – kolejne spotkanie, konferencja w sprawie współpracy edukacji miejskiej i oświaty powiatowej ze sobą oraz z nami przedsiębiorcami.

Trzy główne tematy :

Trudności w porozumieniu międzypokoleniowym, czyli jak przygotować młodzież na rynek pracy.

Czy jest możliwe wypracowanie wspólnej marki EduBiz łączącej środowiska

Jak przygotować dyrektorów i nauczycieli do kompetencji przyszłości

Liczymy na to, że kilka kolejnych osób, przekona się do współpracy.