Forum Biznesowe - ForBs

Wodzisław Śląski jest ostatnim dużym miastem przygranicznym. Graniczy z silnym regionem przemysłowym, którym jest okręg Ostravy i okolicznych miast czeskich. Coraz więcej Polaków zatrudnia się w Czechach. Dlaczego to robią? Co skłania ich do podejmowania takiej decyzji. Na te pytania i inne związane z emigracją zawodową do Czech odpowiedziała specjalistka ds HR.

W trakcie drugiej edycji ForBSa poruszone zostanły również kwestie związane z komunikacją marki, zarówno zewnętrzną jak i wewnętrzną.

Certyfikowany Specjalista Google opowiedział o użyteczności Internetu w prowadzeniu biznesu.

Znany w polskim środowisku biznesowym mentor networkingu oraz autor książek o biznesie opowiedział o liderach, którzy budują i wykorzystują sieci kontaktów.

O powyższych i wielu innych interesujących aspektach, których nie widać, a które mają ogromny wpływ na rozwój i sukces firmy, opowieło dziewięciu mówców. Pytania zadawał Krzysztof Dybiec – Prezes Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim. Konferencja miała charakter rozmowy o biznesie przy kawie, a nie nudnych prelekcji. Wszystko odbywało się
w otoczeniu multimedialnych prezentacji.

Projekt Technopolis Śląska (TS)

Projekt Technopolis Śląska (TS) stanowi trzon do działania organizacji, przedsiębiorstw, urzędów oraz szkół i innych instytucji na terenie realizacji projektu. 

Celem projektu jest opracowanie wspólnych działań edukacyjnych i innowacyjnych dla rozwoju przemysłu High Tech jako podstawy wizji rozwoju lokalnego.

Centralnym punktem TS jest Wodzisław Śląski, gdzie opracowuje się dobre praktyki dla rozwoju całego regionu. Projekt ma się rozszerzać na miasta członkowskie Śląskiego Partnerstwa Gospodarczego (dalej: ŚPG) oraz w kolejnym etapie na Region Śląsko-Morawski.

Technopolia – jest ośrodkiem innowacji technologicznych, inicjujących procesy rozwoju gospodarczego i powstania nowych regionów przemysłowych. Powyższe procesy realizowane są poprzez integrację wspólnych działań nowoczesnych przedsiębiorstw przemysłowych z uniwersytetami, ośrodkami badawczymi, firmami specjalizującymi się 
w usługach informatycznych, telekomunikacyjnych i transportowych, a także instytucjami finansowymi.

Nauka kreatywności

Izba Gospodarcza oraz zrzeszeni w niej przedsiębiorcy wspierają kreatywność.

Uczniowie wodzisławskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów systematycznie rozwijają swą kreatywność, która jest jednym z priorytetów „Strategii Rozwoju Oświaty Miasta Wodzisław Śląski na lata 2015-2020”. Wodzisław Śląski jest drugim miastem w Polsce, po Wrocławiu, które postawiło na naukę kreatywności, wpisując ją jako jeden z priorytetów w nową Strategię Rozwoju Oświaty i realizując w tym zakresie kolejne programy.

W 2015 roku w ramach programu „Kraina kreatywności, kraina przedsiębiorczości – nowe spojrzenie na edukację” odbywały się szkolenia dla nauczycieli wodzisławskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Jesienią 2015 roku miał miejsce I Wodzisławski Festiwal Kreatywności, podczas którego wzięło udział 12 drużyn przedszkolnych oraz 16 zespołów szkolnych. Najlepsze drużyny reprezentowały Wodzisław na XI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination we Wrocławiu w kwietniu 2016 roku. Drużyna 
z Gimnazjum nr 1 zajęła na Olimpiadzie II miejsce, czym wywalczyła sobie prawo reprezentowania Polski i Miasta Wodzisław Śląski na Azjatyckiej Olimpiadzie Kreatywności 2016 w Pekinie. 

Program „Kraina kreatywności, kraina przedsiębiorczości – nowe spojrzenie na edukację” realizowany był we współpracy z Izbą Gospodarczą w Wodzisławiu Śląskim. Przedsiębiorcy wsparli także placówki oświatowe, ofiarowując mikroskopy cyfrowe, stacje pogodowe, zestawy lup, zestawy do nauki gry w szachy oraz zestawy do zajęć z kreatywności i robotyki.

Kolejnym programem rozwijającym kreatywność w wodzisławskich placówkach oświatowych jest półroczny kurs doskonalący „Liderzy kreatywnej edukacji”, w którym brało udział 56 nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych. Kurs był I etapem projektu „Kreatywna Edukacja – twórcze rozwiązywanie problemów w szkołach i przedszkolach Wodzisławia Śląskiego”. Liderem projektu „Kreatywna Edukacja…” jest Akademia Twórczego Nauczyciela – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, partnerem krajowym – Fundacja Wspierania i Rozwoju Kreatywności, a partnerem ponadnarodowym – Destination Imagination Inc. w USA. Efektem kursu jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć rozwijających kreatywność wśród najmłodszych oraz 28 innowacji zgłoszonych do Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Dzięki wykorzystaniu metod twórczego nauczania na lekcjach oraz zajęciom kreatywności, które odbywają się w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach w Wodzisławiu Śląskim, uczniowie rozwijają umiejętność twórczego myślenia poza schematami, rozwiązywania problemów, działania w grupie, skutecznej komunikacji i zarządzania czasem.

Toastmaster IG Wodzisław Śląski​

Toastmaster to organizacja wywodząca się z USA, skupiająca tysiące klubów na całym świecie. Misją Klubów jest stworzenie środowiska do nauki w pozytywnej atmosferze wzajemnego wsparcia, w której każdy członek ma możliwość rozwijania sztuki komunikowania się, publicznego przemawiania i umiejętności przywódczych, czego rezultatem jest wzmocnienie wiary w siebie i rozwój osobisty.

Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim utworzyła klub Toastmaster z myślą o lokalnych przedsiębiorcach i społeczności, która poprzez zabawę kształci swoje umiejętności.

Więcej na temat Toastmaster IG dowiesz się na profilu FB.

Zapraszamy na nasze spotkania. Jako gość nie ponosisz żadnych zobowiązań. Wymagamy jedynie otwartego umysłu (bo jest jak spadochron, pracuje tylko, gdy jest otwarty). Sam przekonasz się czy odniesiesz korzyści, o jakich najczęściej mówią nasi członkowie:

  • nauczenie się efektywnej komunikacji, co przekłada się na lepsze relacje z rodziną, przyjaciółmi, klientami,
  • opanowanie umiejętności przywódczych, które pomagają w zarządzaniu sobą w czasie, budowaniu zespołów, osiąganiu ambitnych celów,
  • przyswojenie zasad networkingu, które przekładają się na przełamanie swojej nieśmiałości, wyjście ze strefy komfortu,
  • szlifowanie języka, zarówno piękna języka ojczystego (gramatyczna poprawność), jak i praktykowania języka obcego (są Kluby anglojęzyczne, niemieckojęzyczne itd.)