Pracownicze Plany Kapitałowe – OSTATNI DZWONEK !

Zbliżamy się do końcowych terminów wprowadzania PPK w firmach zatrudniającychco najmniej 20 osób (według stanu na 31.12.2019 zgodnie z drukiem ZUS DRA). Obowiązkiem pracodawcy jest podpisanie z wybraną instytucją finansową:  – do 27 października 2020 r. – umowy o zarządzanie PPK,  – do 10 listopada 2020 r. – umowy o prowadzenie PPK. Niedopełnienie obowiązku zawarcia […]