Zapraszamy do współpracy

Szanowni Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci, Starostowie W 2019 roku podpisaliśmy Polsko Czeskie Memorandum o współpracy Cechy, Izby, Klastry, Miasta i Gminy, było nas 22 podmioty Obecnie to 31 podmiotów ze Śląsko Morawskiej Krainy i Subregionu Zachodniego Zjednoczyliśmy się w 2019, aby wspólnie działać dla naszego regionu. Do współpracy wybraliśmy 3 obszary 1. Środowisko, jakość życia, ekologia:– […]