10.10.2019 godzina 10.10 Historyczna chwila

10.10.2019 godzina 10.10 – Historyczna chwila

Tego dnia w miejscowości Horní Suchá nastąpi podpisanie memorandum w sprawie współpracy Gmin Subregionu Zachodniego oraz Śląsko Morawskiej Krainy.

Do porozumienia przystąpiło 4 Izby, Klaster i 6 samorządów po stronie czeskiej oraz 3 Izby, 2 Cechy i 7 samorządów po stronie polskiej.

W memorandum deklarujemy współpracę w poniższych priorytetach:

1. środowisko, jakość życia, ekologia:
–  obniżenie niskiej emisji gospodarstw domowych, 
–  gospodarka wodą deszczową i ściekową,

2. rynek pracy, dualne kształcenie, depopulacja:
–  promocja regionu przygranicznego,  
–  integracja biznesu i samorządów w zakresie: edukacji, miejsc pracy i zamieszkania,
– wdrażanie Programu Wsparcia Rynku Pracy,

3. integracja lokalnego biznesu:
– integracja i współpraca gospodarczo – biznesowa,
– budowanie i prowadzenie wielopoziomowej platformy gospodarczej. 

To początek wielkiej integracji samorządu i biznesu w rejonie przygranicznym. Zaraz po podpisaniu memorandum zaprosimy pozostałe organizacje, gminy i powiaty transgraniczne do partnerskiej współpracy.

Podpis Memoranda o współpracy“

Data spotkania: 10. 10. 2019

Prezencja uczestników: od 9:30 godz.

Miejsce spotkania: Dělnický dům, ul. Centrum 235/3a, 735 35 Horní Suchá

Program:

09:30 – 10:00 Śniadanie, rozpoczęcie, przywitanie gości

10:00 – 10:10 Słowo wstępne prezesa OHK Karviná i prezesa IG Wodzisław

10:10 – 11:00 Podpis Memoranda o współpracy łącznie z komentarzem

Ing. Macheja, sekretarza Komitetu sterującego

11.00 Dyskusja, zamknięcie

Serdecznie zapraszamy Wszystkie zainteresowane media.