ul.Korfantego 95, Radlin
tel.: 32 729 23 68
e-mail: hymarspzoo@wp.pl 
www.hymar.eu